Daire ıcı Fiber sonlandırma Kutusu

Fiber optik sonlandırma kutusu

Fiber optik sonlandırma prosedürünün yapılması İçin ilk evvelce bu prosedür İçin birtakım malzemelere lüzum duyulmaktadır. Bu malzemeler şöyle sıralanabilir;

Fiber optik sonlandırma kutusu

-Test aygıtı
-Fiber optik kesici
-Stripper

Bu malzemeler yinel olarak sonlandırma prosedüründe kullanılıyor olsa da, değişik prosedürler İçin parametrelik gösterebilmektedir. Sonlandırma prosedürü İçin ilk evvelce fiber optik kabloların çekilmesi lüzumludir. Sonlandırma prosedüründe mühim olan çekilen fiber optik kabloların core seviyesidir.

Haberleşme ve emniyet sistemlerinin çekilme prosedüründe core seviyesi mühim bulunduğu İçin hangi prosedür İçin sonlandırma yapılacak ise o prosedürün core seviyesi ehemmiyet kazanmaktadır. İşleme göre 1,2,4 veya 8 core fiber optik kablo kullanmak mümkün. Sonlandırma prosedüründe fiber kabloların uç kısımları füzyon denilen aygıt ile birbirine birleşik edilmektedir. Entegre edilen uç kısımlar fiber optik sonlandırma kutusu ile birleştirilir. Fiber kablolar kesinlikle sonlandırma kutusunda birleştirilerek, burada sonlandırma prosedürü yapılmalıdır. Sonlandırma kutusu duvar tarzı veya kabinet tarzı olarak türlere ayrılmaktadır. Burada oluşturulan prosedür ve mekan ehemmiyet kazanmaktadır. Kullanıcı İçin İdeal sonlandırma kutusu tercih edilmelidir.

Sonlandırma prosedürü gerçekleştirdikten sonra kutu amacıylade bulunan kablolar ayrı bir aygıtta bir araya getirilerek, istenilen haberleşme ve emniyet bağlantısı sağlanmış olur. Bu aygıtlar, bir converter aygıtı veya dönüştürücü switch olabilmektedir. Çoğunlukla tek bir bağlantı söz hususuysa converter aygıtı tüketilirken, çok sayıda bağlantı ve hat lüzumlu olursa dönüştürücü switch aygıtı tercih edilmektedir. güvenlik kamerası Yeni Nesil Anons Sistemi f5market.com

read more
Open chat
Yardımcı Olmamı İstermisin ?